Category Archives: Finance

Pečujete o své rodiče? Zlepšete svou finanční situaci

Péče o rodiče nebo o jednoho z rodičů ve vyšším věku bývá velmi náročná, a to jak pro fyzické, tak po psychické stránce. Důchody v české Republice nejsou příliš vysoké. I přesto, že dochází každý rok k valorizaci důchodů, náklady bývají pro mnohé seniory stále příliš vysoké a přidá-li se k tomu podlomené zdraví, senior se o sebe nedokáže sám postarat a potřebuje dopomoc nejčastěji od svých dětí.

pečující ruce

Pokud jste v takové tíživé životní situaci, máte možnost využít některé nepojistné sociální dávky, které mají za úkol alespoň zmírnit již tak složitou životní situaci. Každá obec s rozšířenou působností má svůj úřad práce, u kterého lze o nepojistnou sociální dávku zažádat.

Nejčastěji senioři žádají o příspěvek na péči. Příspěvek na péči má čtyři stupně.
sekretářka úřadu práce

Stupně příspěvku na péči u osob starších 18ti let


I.                     Stupeň         880,- Kč


II.                   Stupeň         4.400,- Kč


III.                 Stupeň         12.800,- Kč


IV.                Stupeň         19.200,- Kč

Pokud podáte žádost o tento příspěvek, navštíví vašeho rodiče sociální pracovník úřadu práce a provede takzvané sociální šetření, kde zmapuje situaci seniora. U tohoto sociálního šetření můžete být přítomni i vy. Poté se k žádosti vyjádří lékař a krajská pobočka úřadu práce rozhodne o výši příspěvku na péči. Podle soběstačnosti seniora určí výši stupně příspěvku na péči, který bude senior pobírat. Určená částka se vyplácí měsíčně složenkou nebo bezhotovostně na účet.
žena na vozíku

S přiděleným příspěvkem na péči můžete hradit také sociální službu, která vám může v péči o seniory velmi pomoci. Pokud jste přes den v zaměstnání, můžete si objednat terénní pečovatelskou službu, jejíž pracovnice poskytují seniorům mnohé úkony od úklidu domácnosti přes pomoc při hygieně až po dovoz oběda.

Další nepojistnou sociální dávkou může být i příspěvek na mobilitu, který vám alespoň z části pomůže pokrýt náklady na dopravu k lékařům na odborná vyšetření.

Na všechny možnosti, které máte, se můžete zeptat na nejbližším úřadu práce, kde vám sociální pracovnice rády poradí a pomohou.