Pečujete o své rodiče? Zlepšete svou finanční situaci

Péče o rodiče nebo o jednoho z rodičů ve vyšším věku bývá velmi náročná, a to jak pro fyzické, tak po psychické stránce. Důchody v české Republice nejsou příliš vysoké. I přesto, že dochází každý rok k valorizaci důchodů, náklady bývají pro mnohé seniory stále příliš vysoké a přidá-li se k tomu podlomené zdraví, senior se o sebe nedokáže sám postarat a potřebuje dopomoc nejčastěji od svých dětí.

pečující ruce

Pokud jste v takové tíživé životní situaci, máte možnost využít některé nepojistné sociální dávky, které mají za úkol alespoň zmírnit již tak složitou životní situaci. Každá obec s rozšířenou působností má svůj úřad práce, u kterého lze o nepojistnou sociální dávku zažádat.

Nejčastěji senioři žádají o příspěvek na péči. Příspěvek na péči má čtyři stupně.
sekretářka úřadu práce

Stupně příspěvku na péči u osob starších 18ti let


I.                     Stupeň         880,- Kč


II.                   Stupeň         4.400,- Kč


III.                 Stupeň         12.800,- Kč


IV.                Stupeň         19.200,- Kč

Pokud podáte žádost o tento příspěvek, navštíví vašeho rodiče sociální pracovník úřadu práce a provede takzvané sociální šetření, kde zmapuje situaci seniora. U tohoto sociálního šetření můžete být přítomni i vy. Poté se k žádosti vyjádří lékař a krajská pobočka úřadu práce rozhodne o výši příspěvku na péči. Podle soběstačnosti seniora určí výši stupně příspěvku na péči, který bude senior pobírat. Určená částka se vyplácí měsíčně složenkou nebo bezhotovostně na účet.
žena na vozíku

S přiděleným příspěvkem na péči můžete hradit také sociální službu, která vám může v péči o seniory velmi pomoci. Pokud jste přes den v zaměstnání, můžete si objednat terénní pečovatelskou službu, jejíž pracovnice poskytují seniorům mnohé úkony od úklidu domácnosti přes pomoc při hygieně až po dovoz oběda.

Další nepojistnou sociální dávkou může být i příspěvek na mobilitu, který vám alespoň z části pomůže pokrýt náklady na dopravu k lékařům na odborná vyšetření.

Na všechny možnosti, které máte, se můžete zeptat na nejbližším úřadu práce, kde vám sociální pracovnice rády poradí a pomohou.

Voda nejen jako základ života

Hydrosféra se dělí na povrchovou vodu, vodu v atmosféře a v živých organismech. Nakonec podpovrchová voda, která se ještě rozděluje na podzemní a půdní. Sladká voda představuje asi 4% vody na celé zeměkouli, avšak slaná 94%.
Je příjemné, pokud po horkém týdnu konečně zaprší. Jedná se o oběh vody. První, malý oběh, kdy výpar zůstává a spadá jen na pevninu nebo jen na hladinu. Poté velký oběh, kdy se voda vymění mezi pevninou a oceánem.
ryby ve vodě
Oceán dělíme na:
o   oceány – Nachází se mezi kontinenty a mají svůj vlastní systém proudění. Od roku 2000 se k Tichému, Atlantskému, Indickému a Severně ledovému oceánu připojil Jižní oceán, který obklopuje Antarktidu.
o   moře – Moře jsou části oceánů, které vnikají do pevniny či jsou oddělené od oceánu ostrovy.
o   zálivy – Malá část oceánu vnikající do pevniny.
o   průlivy – Zúžená část oceánu mezi dvěma pevninami a ostrovy.
o   průplavy – Uměle vytvořené průlivy.
 
Hydrosféra nám poskytuje mnoho funkcí. Má biologický, energetický a surovinový zdroj. Zprostředkovává nám i dopravní cestu. Slouží mořským organismům jako prostředí, kde žít a pro nás udržuje zdroj bílkovin – hnědé řasy.
Ale pojďme si popovídat i o sladké vodě, ta se vyskytuje v jezerech a rybnících. Jezera jsou přirozená sníženina zemského povrchu a dělí se podle způsobu vzniku. Nejznámější jsou tektonická jezera, do kterých patří Tanganika, Bajkal – nejhlubší jezero světa. Poté ledovcová krasová či jezera smíšeného typu (Oněžské, Ladožské). Význam jezer nacházíme v zásobě vody, rekreaci a hospodářském průmyslu. Beze sporu největšími jezery představuje Kaspické, Hořejší a Viktoriino. Nakonec jezero vytvořené endogenní silou – Crater Lake – patří do jezer vytvořené sopečnou činností.
Na druhou stranu rybníky jsou umělé vodní nádrže, které jsou nejznámější pro chov ryb. Aspoň tedy v České republice.
 kapka vody
Voda tedy pro nás nepředstavuje jen nápoj pro naše přežití, ale i důležitou součást ekonomiky světa.

Jak říct ne a nepoštvat si tím přátele proti sobě

Asertivitě se nenaučíte ze dne na den. Je třeba ji procvičovat doslova roky. Pokud se ale zadaří a Vy se skutečně dokážete stát pány svých emocí, vyhráli jste jeden z nejvýhodnějších bojů svého života. Asertivita totiž nepřináší pouze komfort oběma argumentujícím stranám. Naučíte se vycházet s lidmi, se kterými nikdo jiný nevyjde. Naučíte se získat trpělivost s dětmi. Přestanete si cizí poznámky připouštět k tělu. A pokud potkáte nebezpečného člověka, nepoštvete si ho proti sobě.
 odmítnutí cigaret
Uvědomte si, že o tom, co je morálně správné, rozhodujete do velké míry Vy sami. Až Vás bude někdo kritizovat za Vaše postoje, nebo chování, zkontrolujte své svědomí a popřemýšlejte, zda dáváte druhému za pravdu. Někdy je pravda krutá a my se ji snažíme raději nevidět. Jindy bezmyšlenkovitě přijímáme postoje ostatních jako dogma. Zahleďte se dovnitř sebe. Pokud konáte s čistým svědomím, kritika ze strany ostatních by se Vás neměla dotýkat.
 
Jak na to?
Zaměřte se na momenty, kdy cítíte pocit viny. Kdy si přejete, abyste byli onu větu nikdy neřekli. Tyto momenty pak vnímejte jako důležitá data, analyzujte je. Měl člověk, který Vás kritizuje pravdu? Nebojte se změnit názor a povězte mu to.
 
Dovolit si změnit názor je při nácviku asertivity zásadní. Často na nás někdo vystartuje se svým: ,,Ale vždyť jsi minule tvrdil, že…" Nebojte se názor změnit. Dovolte si přiznat chybu a nenechávejte se takovýmito manipulačními technikami zapresovat do nepříjemné situace. Pokud něco dělat nechcete, nedělejte to.
 potřesení rukou
Jak na to?
Nebojte se přiznat celou pravdu. Až Vás příště kamarád pozve na návštěvu, svěřte se: ,,Bojím se, že se budeš zlobit, když odmítnu. Ale tenhle víkend se po náročné práci chci prostě jenom válet v posteli a relaxovat." Nemusíte se vymlouvat a vytáčet. Slušný člověk bude Vaši upřímnost respektovat.
 
A pokud mé techniky nefungují?
Pak přistupte k technice "kolovrátek." Opakujte svůj postoj, dokud druhá strana nepochopí, že s Vámi skutečně nehne.

Marcipán

V dnešní době jsou cukráři tak šikovní, že z marcipánu dokáží vytvořit zázraky. Někdy je člověku až škoda ochutnat. Kolikrát byste ani sami neřekni, že nějaký ten výrobek je skutečně z marcipánu.

Marcipán je nepečená cukrovinka, která se vyrábí z mandlí a cukru. Obsah mandlí by se měl pohybovat okolo 30%.
prodej sladkostí

Legend o jeho původu je neskutečně mnoho. Můžeme je nalézt hned na několika místech a to například v Německu, Rusku nebo dokonce i Španělsku. Lze říci, že přesnou historii nezná vůbec nikdo. S největší pravděpodobnosti lze tvrdit, že pochází z Blízkého východu, odkud se rozšířil do Evropy.

V dřívější době byl marcipán podáván jako lék a to proti nadýmání a hlavně zácpě.

Až ve století čtrnáctém se začal podávat jako dezert na hostinách. Jednalo se ale o hostiny těch nejvyšších hodnostářů.

Jakmile ale začal být dostupný pro obyčejný lid, začaly vznikat továrny na jeho výrobu. Málo jich rozhodně nebylo. Ty továrny, které marcipán šidily a nevyráběly jej tak, jak by správně měly, si svou výrobu prostě neudržely.

V dnešní době se za velmoc marcipánu považuje Německo.

Dnes je marcipán možné potkat prakticky na každém kroku. Je ale poměrně drahý a právě proto si jej velká spousta lidí vyrábí doma. Postup není nijak složitý. Chuťově se vyrovná tomu kupovanému.
marcipánové zvířátka

K přípravě je potřeba cukr a najemno nasekané mandle. Nejlepší je poměr jedna ku jedné. Nesmíme zapomenout ani na vaječný bílek. Vše stačí dát dohromady a třít, dokud nevznikne vláčná hmota. Je možné dochutit růžovou vodou. Mohou se do něj přidávat i potravinářská barviva. Můžete přidat dokonce i kvalitní čokoládu. Přísady závisí pouze na vás a vaší chuti.

Někteří z nás jsou tak šikovní, že jsou schopni vytvořit z marcipánu celé dorty nebo nějaké ty ozdobné figurky, které jistě nesmí chybět na žádném ze svatebních dortů. Modely marcipánů jsou běžně dostupné v každé cukrárně.


Každé slovo hraje obrovskou roli

Co je to vlastně slovo? Je to souhrn hlásek a samohlásek, které společně tvoří jeden celek, slovo. V každé světové řeči existuje mnoho a mnoho slov, ať už těch hezkých, či těch méně hezkých a vznešených. Každý člověk řekne každý den mnoho a mnoho slov. Slovem dokáže pohladit, budovat a velmi potěšit, ale slovem dokáže i ublížit a bourat. Slovy si kolem sebe můžeme stavět nepropustnou zeď, která nás má chránit před okolím, ale i ta zeď jednou spadne a my budeme muset čelit realitě takové, jaká je.
scrabble slova

V obchodě a všem, co je s ním spojeno, jsou slova ještě důležitější. Rozhodují o tom, zda dotyčný obchodník úspěšně prodá, či ne. Zda o něm lidi budou vůbec vědět, budou na něho mít pozitivní reference, tudíž u něho rádi nakoupí, nebo zda reference, slova o něm budou negativní a dotyčný obchodník nepochodí a brzy zkrachuje.

V reklamě a propagaci hrají slova hlavní roli. Pomáhají nám oslovit nového zákazníka, nabídnout výhodnou koupi zákazníku stávajícímu, informovat zákazníky o své existenci a zájmu o jejich spokojenost, zájmu o to, vyřešit jejich problém.

Zvolíme-li správná slova, máme vyhráno a vládneme davu, v opačném případě končíme v propadlišti minulosti. I při prodeji po telefonu , rozhoduje o tom, zda osoba na druhé straně linky nás vyslechne a koupí od nás, či zda nám ihned zavěsí a před tím nás ještě pošle do oněch míst, kde slunce nesvítí. To jistě žádný telefonní operátor nechce slyšet.
otevřená bible

Pro politiky je například slovo tím, co rozhoduje o jejich úspěšnosti a o jejich příjmech z politických postů a křesel, které si díky slovům vybojují.

Slovo je zkrátka zbraň, někdy i hromadného ničení, která má mnohonásobně větší moc, než meč a jakákoli jiná zbraň. Slovo zbraně dokáže pozvednout, ale také jejich ryk dokáže utišit a uložit je k odpočinku pro dobro všech.


Odjíždíme do lázní

Chystáte se do lázní a nechcete ponechat nic náhodě, aby byl váš pobyt příjemný a ničím nerušený?

Několik rad, na co nezapomenout při cestě do lázní

· Jestliže máte lázně doporučené a posvěcené ošetřujícím lékařem do takové míry, že vám vystavil lékařskou zprávu, která specifikuje léčebnou indikaci, budete ji v lázních potřebovat. Nezapomeňte si ji proto jako jednu z prvních věcí zabalit do cestovního zavazadla.
františkovy lázně.jpg
· Málokdy se stane, že na tuzemském lázeňském pobytu nemáte s sebou občanský průkaz a dokonce ani řidičský průkaz. Poměrně často však bývá zvykem, že lidé doma zapomenou průkaz ZTP nebo ZTP/P, který jim umožní poskytnout i výrazné slevy na některou z doprovodných služeb.
· Lázně na přelomech ročních období, nejčastěji konec léta a začátek podzimu, které trvají delší dobu, řekněme 3 týdny, mohou provázet i větší teplotní rozdíly v jednotlivých týdnech, anebo změna charakteru počasí. Neměli bychom zapomínat na vhodné oblečení a obuv, jež se těmto změnám přizpůsobí.
zasněžená kolonáda.jpg
· Po celou dobu pobytu bychom měli mít pokrytou i dostatečnou zásobu léků, pokud nějaké užíváme.
· Některý pobyt může být oživen i tzv. aktivitou outdoor. Klienti mají k dispozici zapůjčení kol, anebo možnost podniknout pěší výlety do přírody. Vybavit se předem vhodnou obuví a sportovním oděvem, třeba i cyklistickou přilbou, rukavicemi a vhodným batůžkem není od věci.
· Lázeňské ubytování je pochopitelně hotelového typu. Nestává se, že by host neměl k dispozici ručníky, ovšem někdy nemusí být jejich počet dostačující, a také i jejich velikost. Vyplatí se do zavazadla přibalit i vlastní větší osušku a pohodlný župan. Rezervní župan se hodí i z toho důvodu, že se během dne může prostřídat více procedur na bázi vody – vodoléčba, koupele, zábaly apod. a není nic horšího než nepohodlný vlhký svrchník. Nezapomínejte také na pokrývku hlavy, a to i v teplém ročním období, a pochopitelně na plavky a domácí obuv.
· Cenné věci, které s sebou musíte mít, např. větší finanční obnos nebo šperky, raději nechte uložit do hotelového trezoru, kde jsou v bezpečí.
bazén v lázních.jpg
· V lázních je standardem bezplatné Wi-Fi, pokud vlastníte notebook, lze si jej vzít s sebou.
· Pokud byste přece jen na něco zapomněli, co se týče oděvu a osobních věcí, lázeňské areály bývají obklopeny mnoha obchody a není problém většinu věcí dokoupit.

Bydlet ve vlastním domě?

Možná už bydlíme v podnájmu nějaký ten rok a už se nám nechce nic měnit. Možná, že naši rodiče bydleli také v podnájmu a my jsme na to jen zvyklí, nebo je to pro nás jen startovací bydlení. V dnešní době, kdy náklady na bydlení stále rostou, bychom se měli zamyslet nad tím, co bychom změnou mohli získat.
Vlastní bydlenípřináší spoustu výhod. I kdybychom potřebovali hypotéku nebo úvěr, stále máme před sebou vidinu toho, že jednou bude jen naše. Nechceme-li jít do velké investice, jsou možnosti, které stojí za to promyslet. Jedna z možností je mobilní bydlení, jehož cena je opravdu nízká.
nová budova

Pokud máme děti, budujeme domov a majetek i pro ně. V tomto směru jim můžeme být i příkladem. Během dětství si navyknou na určité prostředí a je možné, že v dospělosti nebudou chtít mít jiné.

V podnájmu máme své náklady. Mimo energie většinou také ukládáme své peníze do fondu oprav a tak se musíme podílet na investicích a údržbě celého objektu. Podílem také zaplatíme náklady za provoz společných prostor. Nic neztratíme tím, když si spočítáme náklady za celý rok. A tuto nemalou částku spolkne cizí dům. Přihlédnout musíme také na to, že nad námi pořád visí vypovězení smlouvy a nekorektní jednání pronajímatele.
důchodci na ulici
Navíc, když bychom chtěli udělat nějaké úpravy nebo přestavby v bytě, musíme se zeptat majitele. Ve vlastním bydlení se nikoho ptát nemusíme. Je to jen a jen naše věc. Můžeme si dělat, co chceme a kdy chceme.
barevný panelák
Samozřejmě, že bychom náklady měli i ve svém domě, musíme například navíc počítat s daní z nemovitosti, ale tady je můžeme regulovat podle svého, nezávisle na ostatních nájemnících a vybrat si sami dodavatele elektřiny a plynu. Můžeme si vybrat také, čím budeme topit, čím budeme svítit a velkou výhodou je i to, že nemusíme poslouchat hluk z okolních bytů a chodeb. Máme své soukromí a do budoucna nějakou jistotu, že na důchod nezůstaneme v předraženém podnájmu.

Maglajz s sebou a jdeme na stěnu

Bouldering se dá provozovat na umělé stěně i v přírodě. Jedná se o horolezectví, které je od toho klasického trochu odlišné. Není to lezení v týmu, kdy jeden horolezec jistí druhého. Pokud budeme lézt na umělé stěně, lana nebudeme potřebovat žádná. K lezení na umělé stěně je zapotřebí opravdu skromná výbava.
horolezecká stěna

·         Kraťasy– dlouhé kalhoty by zbytečně komplikovaly pohyb na stěně.
·         Botky lezačky– pokud si chcete tento sport přijít jen vyzkoušet a zatím do něho nehodláte investovat, určitě vám boty u stěny půjčí.
·         Pytlík s magneziem– potírají se s ním ruce, aby neklouzaly.
Lezení na umělou stěnu má oproti té skutečné jednu velkou výhodu. U umělé stěny padáte do matrací. Je to jistě pohodlnější, nežli padnout do kopřiv nebo na nějaké skalisko. Jestliže se přeci jen rozhodnete pro lezení v přírodě, je dobré si s sebou vzít bouldermatku. Jedná se o dopadovou matraci, která se dá složit. Další vychytávkou je zubní kartáček. Ne, že by lezec musel každou chvíli provádět ústní hygienu. Kartáček bude potřebovat na čištění chytů od magnézia.
lezecké chyty

Sport jen pro silné paže

Lezci, kteří si oblíbili bouldering, mají docela zajímavý slang. Používají názvy, které by mohly být pro laika docela zavádějící. A někdy by si mohl dokonce myslet i něco maličko nestydatého.
o   Maglajz– nejedná se o nic nechutného, ale o obyčejné magnézium, které se používá na ruce.
o   Mít nateklo– při lezení jsou velice namáhané ruce a někdy se stává, že předloktí opuchnou.
o   Vyklepat– lezec má třepat rukama, aby k opuchlinám nedocházelo.
o   Madlo– jak jistě každého logicky napadne, jedná se o místo, kde se dá dobře zachytit. Je to velký úchyt, na kterém se můžete „vyklepat“.
Jedním z přeborníků v horolezectví, je pan Radek Jaroš, který se dokonce zapsal i do Guinessovy knihy rekordů. Podařilo se mu zdolat nejvyšší českou budovu, pražský hotel Corinthia Towers.

Možnost zbavení trestní odpovědnosti kvůli funkci ve společnosti

Málokdo z nás, obyčejných lidí, má to štěstí, aby v dnešním světě plném společenských problémů, nalezl svoji cestu životem, po které by chtěl kráčet, dokud mu to okolnosti dovolí. Pokud se vám však něco takového stane, pamatujte vždy na to, že jste reprezentantem nejen sebe, ale i své rodiny, a tak byste neměli hrát, jak se říká na všechny strany.

Andrej Babiš

Právě kvůli těmto, ne vždy důkladně promyšleným podrazům, dochází k tomu, že jsou lidé podezříváni z něčeho, o čem si myslí, že vlastně bylo správné. V dnešní době se stačí podívat na současného premiéra pana Babiše, o kterém si já osobně nemyslím nic dobrého. Nejsem tu však od toho, abych vás ovlivňovala svým názorem, a tak jen řeknu, že jako osoba mi není vůbec příjemný, ale při pohledu na pracovní stránku jistě mnohé udělal dobře, avšak dle mého by to nedělal, pokud by z toho on sám něco neměl.

Každopádně už na tomto případě je vidět, že jsou lidé úplatní, a to kolikrát jen z toho důvodu, že bohatším prostě jen závidí. Bohužel je to velmi smutný fakt, který je dle mého názoru čím dál častějším, a tak nějak stálým prvkem naší společnosti. A právě zde je nutno vzít v úvahu fakt, že pokud bychom měli myšlení nastaveno tak nějak nemajetnicky, žilo by se nám všem lépe!
kreslená skica soudu

Samozřejmě, že platná právní úprava má nějaké ty skulinky, jelikož nikdo není dokonalý, ani sám zákonodárce ne. Je to dáno především tím, že zákony tvoří převážně laici, kteří úplným odbornostem často nerozumí. Ve vztahu k našemu panu premiérovi je nutno zmínit dvě právní zásady, které by se vám mohli v budoucnu možná hodit.

Důležité je tedy vědět, že na obviněného se po celou dobu řízení nazírá jako na nevinného, pokud není dokázán opak. Podstatnější však je fakt, že zejména u soudů se využívá zásada, která říká, že při pochybnostech se má rozhodovat ve prospěch obžalovaného. Možná tak tedy kauza s již zmíněným pánem skončila právě kvůli těmto zásadám, avšak já osobně se domnívám, že za tím bude něco úplně jiného, co bude způsobeno nejspíše jeho funkcí či minulostí.

Vánoční tipy na elektroniku

Vánoční webyse už pomaličku spouštějí a my se spolu podíváme na jejich nabídky. Budeme je brát namátkou, kam klikne myš.
Co takhlefitness náramek? Pokud dotyčnému stačí jen základní informace, a nepotřebuje vědět kolik krvinek má momentálně v krvi, pořídíte i levný kolem osmi set korun. Ty levnější jsou již značně rizikové. Ukáží vám možná všechno mimo toho, co potřebuje vědět. Ty kvalitní umí i počítat uběhnuté kilometry.
Počítačová myš
Nadává váš známý, kterého budete chtít obdarovat na tahání notebooku? Kupte mu mini. Nemyslím tablet, myslím mini notebook s klasickým operačním systémem Windows. Nejlevnější seženete při troše štěstí za cenu kolem tří tisíc, ovšem je tojen na kancelářskou práci, psaní, poslech hudby a na přehrání filmu. Složitější hru nezkousne, to byste museli hodně připlácet, ale na mini notesu ji nikdo hrát nebude.
Schránka na dataje také vhodná, a ne zrovna drahá. Podle velikosti objemu dat ji pořídíte od sedmi set korun českých až po třeba deset tisíc.
Také sluchátka jsou možný dárek, ovšem zase byste měli znát alespoň základní parametry, protože koupíte-li například synovi nějaké za dvě stě korun můžete si být jistá, že ta týden je najdete v popelnici. Nejde o to, ale je dobré se nenápadně zeptat, co a jak, a pak raději pětistovku přidat. Za to se dají ve střední třídě nějaké dobré pořídit. Pokud na to máte tak jednoznačně berte značkové za deset tisíc.
Kvalitní sluchátka
Nemáte-li moc peněz, darujte myš, podložku pod ní, nebo nový klavír. Ne hudební nástroj,klávesnici. K počítači. Zase je dobré se nenápadně ptát, ne každému všechno vyhovuje.
Hledejtena více webech a uvidíte, že něco objevíte. Solidních webů je opravdu veliká spousta.
Nezbývá než na závěr podotknout, že tohle byly jen nápady a návrhy. A také doporučuji vyzkoušet webové zásilkové služby, zde totiž máte nárok na vrácení zboží do dvou týdnů. I když solidní kamenné prodejny to většinou zákazníkům dovolují také. Tak, šup šup, hurá pro dárečky.