Bariatrie aneb s pomocí skalpelu proti obezitě

Dnešní moderní společnost vytváří podmínky k tomu, aby lidé snáze podléhali některým svým zlozvykům, mezi které patří i špatné stravovací návyky. Nemusíme se pohybovat z místa na místo chůzí, ale vozíme se auty nebo jinými dopravními prostředky, fast foody jsou na každém rohu, otevřené do pozdních večerních hodin, pizzu si můžeme nechat dovézt domů a zmrzlinu lze koupit i v několikalitrových nádobách. Když se k tomu přičte stres, kterému se také málokdo vyhne, není divu, že přibývá lidí s velkou nadváhou nebo přímo obezitou, a to už i mezi dětmi.
chirurgové na operačním sále
Záleží samozřejmě na dispozicích každého člověka, ale obecně platí, že pokud jde o změnu životního stylu a snížení váhy, obvykle je s přibývajícím věkem obtížnější a totéž lze také říct o určité hmotnosti, kterou když člověk přesáhne, je pro něj téměř nemožné vlastními silami váhu snížit, protože se přidávají omezení hybnosti a různé zdravotní obtíže jako např. dušnost, diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění.

V takových případech může řešení nabídnout medicína, a to konkrétně bariatrie, tedy část chirurgie specializující se na chirurgickou léčbu obezity (řecké slovo „bari“ znamená těžký).  Operace, spadající do tohoto oboru, se začaly provádět od poloviny 60. let 20. století. První bypass žaludku byl proveden v roce 1966, v roce 1994 byla tato operace poprvé provedena laparoskopicky, což předznamenalo prudký rozvoj této chirurgické disciplíny. Nejedná se o estetickou medicínu, indikována je jako chirurgie zachraňující život a na její indikaci i na celkové léčbě pacienta se zdaleka nepodílí pouze chirurg, ale také psycholog, internista a v případě potřeby diabetolog.
obézní člověk

Pokud se jedná o metody, známější, ovšem méně účinnou metodou je bandáž žaludku, při které dochází k podvázání žaludku, který tak tvarem připomíná přesýpací hodiny a omezuje množství přijímané a zpracované potravy. Ve světě je nerozšířenějším typem bariatrické operace bypass žaludku (nebo také gastrický bypass), který vede k účinnému a permanentnímu snížení množství přijímané potravy a snížení život ohrožující hmotnosti. Provádí se tak, že chirurg rozdělí žaludek a pouze jeho malou část (o něco větší než vajíčko) ponechá jako funkční; rovněž se provede zkrácení tenkého střeva, takže část je vyřazena z trávicího procesu. Lidem, kteří tento zákrok prodělali, tak stačí pouze malé množství potravy k tomu, aby se cítili sytí. Tento bypass představuje také velice účinný prostředek při léčbě diabetu. Efektem zákroku je i skutečnost, že pacienti subjektivně začnou preferovat zdravější stravu, protože např. příliš tučná jídla u nich vyvolávají pocity nevolnosti. Pokud jde o redukci hmotnosti, výsledky jsou velice dobré, i to i u případů morbidní obezity.

Zákroky tohoto typu nejsou sice v České republice dosud tak rozšířené jako např. ve Spojených státech amerických nebo ve Velké Británii, i zde se však provádějí v řadě nemocnic a ve specializovaných zařízeních.