Výhody a nevýhody různých typů studia na VŠ

Většina vysokoškolských oborů nabízí dvě formy studia, denní a kombinovanou (dříve zvanou dálkovou). První je primárně určena pro čerstvé absolventy středních škol, kombinovaná je především pro pracující či ty, kteří studují více vysokých škol najednou. Čím se ale liší?
 
V denní formě studia studenti dochází každý den na přednášky či cvičení dle svého rozvrhu. Ač se docházka, na rozdíl od středních škol, obvykle příliš nesleduje, přeci jen je dobré tyto předměty navštěvovat.
univerzitní knihovna se studenty
 
Kombinovaná forma většinou nemá cvičení. Pouze čtyřikrát za semestr, obvykle o víkendu, má student dvě hodiny přednášek z každého předmětu.
 
Jaké jsou tedy výhody a nevýhody? Nespornou výhodou denní formy studia je, že profesor má podstatně více času látku důkladně vysvětlit. Je také možné zařadit více praktických ukázek, například při cvičeních, což pomůže studentům problematiku lépe pochopit.
 
Na druhou stranu je nutná pravidelná docházka, což může být problém pro chudší rodiny, pokud škola není v místě bydliště. Koleje přeci jen stojí nějaké peníze, stejně jako cestovné a strava. Také pokud si s některým z profesorů či spolužáků nesednete, budete ho vídat podstatně častěji než u kombinované formy.
 
Kombinovaná forma studia na druhou stranu umožňuje větší časovou flexibilitu a naplánovat si studium tak, jak vám to vyhovuje či jak máte zrovna čas. Také finanční náklady jsou podstatně menší.
 
Problémem však může být, že profesoři vám mohou dovykládat opravdu jen ty největší základy, a přestože je samozřejmě možnost využít konzultační hodiny, velká část se bude skládat ze samostudia a očekává se, že naprostou většinu látky pochopíte studiem materiálů, který vám profesoři doporučí.
 
Samozřejmě je nutné mít na paměti, že určitou míru samostudia vyžaduje i denní forma, neboť na jeden předmět připadá obvykle čtrnáct hodin přednášek za semestr. Ano, zdá se to dost, ale představte si například, že byste měli na půl roku středoškolské matematiky nebo českého jazyka jen 14 hodin. Už se to nezdá tolik, že? Přesto je fakt, že denní studium umožňuje jít profesorovi v tématu víc do hloubky.
 tabule s rovnicemi
Nutno je ještě poznamenat, že požadavky na zápočty a zkoušky jsou u obou forem stejné. To znamená, že ať už si vyberete jakkoliv, na konci semestru budete muset prokázat své znalosti tím samým způsobem.
 
Doufám, že vám tento článek pomohl v rozhodování a ač studium vysoké školy rozhodně není nic jednoduchého, věřte, že je to velmi dobrá investice.